AD-SOYAD KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Şekip Şadiye YAŞAR Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Murat KIRANŞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yener TOP Üye
Öğr. Gör. Ahmet Tahir KALKIŞIM Üye
Öğr. Gör. Halil İbrahim KARAHANOĞLU Üye
Öğr. Gör. İsmail Hakkı TUNCEL Üye
Öğr. Gör. Kurtuluş DEMİR Üye
Öğr. Gör. Ahmet KAPLAN Üye
Öğr. Gör Şule DEMİR Üye