1.      Her öğrenci ilan edilen ve atandığı sınav salonunda sınava girmek zorundadır. Atandığı salonda sınava girmeyen öğrenci hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

2.      Öğrenciler sınavın başlama saatinden en az beş (5) dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdırlar.

3.      Sınava giren öğrenciler sınavın ilk yirmi (20) dakikası içinde sınav salonunu terk edemez. Sınav esnasında herhangi bir nedenle dışarı çıkan öğrenci tekrar sınava alınmaz.

4.      Öğrenciler sınavda öğrenci kimlik belgesini bulundurmak zorundadır. Kimlik belgeleri sınav boyunca fotoğraflı yüzü yukarıda olacak şekilde sıranın üstünde olmalıdır.

Her öğrenci sınav süresince salona ait yoklama kağıdını/tutanağını imzalamalıdır. İmzalı yoklama kağıtları/tutanakları sınav sonunda sınav evrakı ile birlikte sınav sorumlusuna/sorumlu gözetmene teslim edilmelidir.

6.      Öğrenciler cevap kâğıtları ve varsa cevaplamada kullandıkları ek kâğıtlar da dahil olmak üzere ilgili kısımlara adı, soyadı ve numara bilgilerini yazmak zorundadır. Bu konuda asli sorumlu öğrencidir.

7.      Sınav başlangıcından itibaren gözetmenlerin bütün uyarılarına uyulması zorunludur.

8.      Sıraların üzerinde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazılar temizlenmeli, çanta ve ders notları sıranın üzerinden ve altından kaldırılmalıdır. Bu konuda bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

9.      Sınav süresince cep telefonu kapalı olmalıdır. Telefonun sessiz ya da uçak modu konumlarında olması yeterli değildir. Telefonun bütünüyle kapatılması ve görünmeyen bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır. Konu ile ilgili bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

10.  Öğrenci, sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceği kalem, silgi, kalem ucu, kalemtıraş, hesap makinesi, cetvel, sözlük ve benzeri araç ve gereçleri temin etmekle sorumludur. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı ve değiş tokuşu yasaktır.

11.  Sınavını bitiren öğrenci cevap kâğıdını gözetmene teslim ederek sessiz bir şekilde sınav salonunun dışına çıkmalıdır. Sınavdan çıkan öğrenci(ler) sınav salonu önünde beklememelidir.

12.  Gözetmenler sınav güvenliğini sağlamak adına sınav süresi içinde oturma düzeninde sebep belirtmeksizin değişiklik yapma yetkisine sahiptirler.

13.  Sınav esnasında uyarılara rağmen düzeni bozacak davranışlarda bulunan veya sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin bu durumları gözetmen tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenerek sınav evrakına işlenecektir.

14.  Yukarıdaki kurallara uymayan öğrencilerin haklarında sınav gözetmenlerinin tutacakları tutanak ile 2883 sayılı Yükseköğretim Kurumları öğrenci sınav yönetmeliği çerçevesinde yasal işlem başlatılacaktır.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

GMYO MÜDÜRLÜĞÜ