1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi 06/07 Mayıs 2016 Tarihinde Kocaelinde yapılacaktır. Biz bu kongrede ana konu başlıklarını olarak “Hukuk ve Yönetim, Teknik, Eğitim ve Uygulama” belirledik. Ayrıca bu ana konu başlıklarının alt konu başlıkları altında daha geniş bir perspektiften incelenmesine olanak sağlayacak farklı konuları da kongremize dâhil ettik. Ulusal ve uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek olan kongremizde amaç olarak iş güvenliği başta olmak üzere çalışan sağlığı, hukuki düzenlemeler, haklar, sendikalar, ücret politikaları, iş yeri hekimliği, ulusal ve uluslararası siyasal – politik sorunlar, hijyen, yerel yönetim uygulamaları, eğitim, sosyal güvenlik ve akademik anlamda yapılan çalışmaların değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Geçmişten günümüze kadar uzanan iş ve çalışma hayatı içerisinde ortaya çıkan farklı biçim ve içerikte birçok sorun olduğu bilinen bir gerçek. Ortaya çıkan bu gerçekler ışığında alana ve sektöre sağlayacağımız katkı, öneri, yeni hedefler, proje ve planlamalar konusunda katılımcılar başta olmak üzere tüm iş ve çalışma sektör yöneticilerinin bilgilendirilerek daha donanımlı hale getirilmesine fayda sağlanacaktır. Kongremizi; Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, ICSU, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Uluslararası Travnik Üniversitesi desteklemektedir.

Dileğimiz; kongrenin sonucunda ortaya çıkacak olan çözüm ve politika önerilerinin huzurlu, sağlıklı, mutlu, gülen bir toplumda yüksek bir yaşam kalitesinin inşa edilmesine katkı sağlamasıdır.

Bu amaçla konuyla ilgilenenleri kongreye katılmaya davet ederken; iş güvenliği ve çalışan sağlığını tehdit eden unsurların azaltılması ve önlenmesi için iş birliği zemini yaratacak girişimlerin desteklenmesi bilinci ile birlikte olmayı temenni ederiz.

Saygılarımızla….

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı & Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı)

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN - Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU - Prof. Dr. Bülent EKER

KONGREYE YÖNELİK BİLDİRİ GÖNDERİM BİTİŞ TARİHİ 30.04.2016 TARİHİDİR.

KONGRE OTURUMLARINA YÖNELİK İLAN TARİHİ 01.04.2016 TARİHİDİR.

30.04.2016 TARİHİNE KADAR BİLDİRİ GÖNDERİMİ VE KABULÜ DEVAM EDECEKTİR.