SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

YILLIK İŞLEM SAYISI

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Akademik Personelin

Görevlendirilmesi

1- İlgiliden Dilekçe

2- Davet Yazısı

3- 7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı, 15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli

Yolluklu ise İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

100

Yolluksuz 1 İş Günü

Yolluklu 3 İş Günü

2

Personel İzin İşlemleri

657 Sayılı DMK'nun 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 108. Maddelerine Göre

1- Yıllık İzinlerde İzin Formunun Doldurulması

2- Hastalık İzinlerinde Raporun Dekanlığa/Müdürlüğe Gönderilmesi

3- Mazeret İzinlerinde Dilekçe ve İzin Formunun Doldurulması

4- Ücretsiz İzinlerde ise Dilekçe ile Başvurulması

100

1 İş Günü

3

Askerlik Tecil İsteği

1- İlgiliden Alınan Dilekçe

2- Askerliğe Sevk Tehir Teklif Formu

3- Hizmetine İhtiyaç Duyulan Personel Formu

1

1 İş Günü

4

Bilgi Edinme İsteği

1- İlgiliden Alınan Dilekçe

1

2 Hafta

5

İlişik Kesme

1- Kendi İsteğiyle Ayrılıyorsa Dilekçe

2- Disiplin Kurallarına Aykırı Hareketten İlişik Kesiliyorsa Yönetim Kurulu Kararı

3

Onaydan Sonra 1 İş

Günü

6

Personel Nakil İşlemleri - İşe Başlama ve İşten Ayrılma

1- Personel Atama Onayı

2- Personel Nakil Bildirimi veya İlişik Kesme Yazısı

3- Personelin İşten Ayrılma Yazısı

4- Personelin Göreve Başlama Yazısı

5

1 İş Günü

7

Personel Çalışma Belgesi

1- Dilekçe

10

15 Dakika

8

Personel Emeklilik Talepleri

1- Dilekçe

2- 6 Adet Fotoğraf

1

1 İş Günü

9

Sicil İşlemleri

1- Akademik Personel için Temmuz Ayı İçerisinde 1 Adet Fotoğraf

1

1 İş Günü

10

SGK İşe Giriş Personel

İşlemleri

1- Kurum Web Sitesi İşe Giriş Bildirgesi Düzenleme

3

30 Dakika

11

SGK İşten Ayrılan Personel

İşlemleri

1- Kurum Web Sitesi İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenleme

3

15 Dakika

12

Maaş İşlemleri

1- Ödeme Emri Belgesi

2- Asgari Geçim İndirimi Bordrosu

3- Banka Listesi

4- Kefalet Kesinti Listesi

5- Özel Sigortası Olanlar için Banka Dekontu

6- Personel Bildirimi

7- Sendika Kesinti Listesi

8- İlk Defa Göreve Başlamalarda Göreve Başlama Yazısı

9- Görevden Ayrılanlar İçin Görevden Ayrılış Yazısı

10- Naklen Atamalarda Personel Nakil Bildirimleri Atama Onayı

11- İlk Atamalarda ve Görev Yeri Değişikliğinde İlgili Beyannameler

12- Terfi Onayları (Otomatik Terfilerde Onay Aranmaz)

12

7 İş Günü

13

Ek Ödemeler

1- Puantaj Cetveli

2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu

3- Ödeme Emri

4- Ek Ders Yükü Formu

5- Yönetim Kurulu Karar Örneği

6- Görevlendirme Onayları

7- Saat Başı Ödenecek Fazla Çalışma Ücretini Gösterir Onay

8

7 İş Günü

14

Satın Alma

1- İhale Onay Belgesi

2- Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

3- Piyasa Araştırma Tutanağı (22 d)

4- İhale Teklif Formu

5- Fatura

6- Muayene Kesin Kabul Formu

7- Taşınır İşlem Fişi

15

10 İş Günü

15

Yolluklar

1- Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı (Yurtiçi Yurt Dışı) Yönetim Kurulu Kararı ve

Rektör Onayı

2- Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

3- Yatacak Yer Temini için Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura

4- Sürekli Yurtiçi Görev Yolluğu Bildirimi

5- Atama Onayları

6- Uçakla Yapılan Seyahatlerde Uçak Bileti

7- Görevine Ait Mesleki ve Sıhhi Yeterliliklerin Tespiti veya Kurumlarınca Görülecek Lüzum

Üzerine Sınav için Gönderilenler Sınava veya Kursa Katıldığını Gösterir Belge

8- Kurs, Yarışma vb. Toplu Yapılan Seyahatlerde Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi

(18 Örnek No?lu Bildirim)

9- Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının Avans Olarak Ödenmesi Halinde Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı

15

3 İş Günü

16

İdari Faaliyet Raporu

1- Her Bir Harcama Birimine Ait Birim Faaliyet Raporları

1

Bir Sonraki Yıl Mart Ayı

İçerisinde

17

Evlenme, Doğum ve Ölüm

Yardımları

1- Evlenme Yardımı için Aile Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği

2- Doğum Olayında Doğum Raporu

3- Ölüm Yardımında Dilekçe Ölü Doğan Çocuklar için ise Ölüm Raporu

10

1 İş Günü

18

Ulaştırma ve Haberleşme

Giderleri

1- Yurtiçi ve Yurtdışı Şehirlerarası Telefon Görüşme Bedellerinin Resmi-Özel Ayrımını

Gösterir Kullanıcının Beyanına Dayalı Onaylanmış Fatura

12

1 İş Günü

19

Elektrik ve Su Tüketim

Giderleri

1- Fatura

12

1 İş Günü

20

Bütçe Hazırlama

1- E-Bütçe Sisteminde Oluşturulan Gider Cetvelleri-Gelir Cetvelleri

1

1 Ay

21

DMO'dan Yapılacak

Alımlarda

1- Onay Belgesi

2- Fatura

3- Muayene Komisyon Kabul Tutanağı

4- Taşınır İşlem Fişi

2

15 İş Günü

22

Etik Sözleşme

1- Etik Sözleşmenin Düzenlenmesi

5

15 Dakika

23

Mazeret Sınavları

1- Dilekçe

2- Hastalık Rapor veya Mazeretini Gösterir Yazı (Gümüşhane Üniversitesi Önlisans/Lisans

Sınav Yönetmeliği Madde 22?ye Göre)

2

Yarıyılın Son Haftası

5 İş Günü

24

Sınav Sonuçlarına İtiraz

1- Dilekçe

2- Gümüşhane Üniversitesi Önlisans/Lisans Sınav Yönetmeliği Madde 26?ya Göre

3

Sınavların Açıklandığı

Tarihten İtibaren

7 İş Günü

25

Öğrenci Temsilci Seçimi

1- Seçim Takvimi

2- Temsilci Seçimi Aday Formu

3- Öğrenci Temsilci Seçimi

4- Seçim Tutanağı

5- Seçim Sonuçlarının İlanı

1

Kasım Ayı İçerisinde

7 İş Günü

26

Bütünleme Sınavı

1- Ders Kaydı

2- Gümüşhane Üniversitesi Önlisans/Lisans Sınav Yönetmeliği Madde 20?ye Göre CC Harf

Notunun Altındaki Dersler için

3- Sınavda 100 Üzerinden 45 Almak Zorunludur

2

Her Yarıyılın Sonunda

En Çok İki Dersten

5 İş Günü

27

Yatay Geçiş

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Transkript

3- Onaylı Ders İçeriği

4- Akademik Takvim

5- Yönetim Kurulu Kararı

6- Öğrenciye Sonuç Bildirim Yazısı

5

3 İş Günü

28

Sınav Sonuçlarının

Değerlendirilmesi ve İlanı

1- Gümüşhane Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitimi Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesine Göre

10

Sınav Takviminin

Bitiminden Sonraki

3 İş Günü

29

Ders Muafiyetleri

1- Öğrenciye Ait Dilekçe

2- Not Durum Bilgisi

3- Mezun/İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri

4- Yönetim Kurulu Kararı

5- Öğrenciye Geri Bildirim

20

1. Sınıfa Kesin Kayıt Yaptıran Öğrenciler Eğitim-Öğretim Yılının İlk Haftası Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans/Lisans Sınav Yönetmeliğinin 17. Maddesine Göre ÖİDB (3 İş Günü)

30

İlişik Kesme

1- Dilekçe

2- Gümüşhane Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitimi Sınav Yönetmeliğinin 41. Maddesine Göre

500

15 Dakika

31

Stajların

Değerlendirilmesi

1- Staj Komisyonu

2- Staj Dosyası

700

1 Hafta

32

Öğrenci Stajları

1- Staj Yapacak Öğrenciler Hangi Meslek Yüksekokulunda Olduğunu Gösterir Belge

2- Öğrencinin Staj Yapmak İstediğini Gösterir Başvuru Belgesi

3- İlgili Okulun Staj ve Eğitim Komisyonundan Aldığı Resmi Yazı

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Staj Kabul Formu

700

30 İş Günü

33

Öğr.Gör., Arş.Gör., Okutmanların Görev Süresi Uzatılması

1- Dilekçe

2- İlgili Bölümün Uygunluk Yazısı

3- Yönetim Kurulu Kararı

50

2547 Sayılı Kanunun

31, 32 ve 33. Maddelerindeki Süre Tamamlandığında

1 Hafta

34

Kurullar

1- Birimlerden Gelen Talepler

10

3 İş Günü

35

Öğrenci Danışmanlık

Hizmetleri

1- Mevzuat Gereği

 

Sürekli

36

Ders İçerikleri

1- Öğrenci Dilekçesi

150

15 Dakika

37

Evrak Kayıt

1- Yazı, Resmi, Belge ve Bilgi vb.

2000

15 Dakika

38

Kurum Dışı Yazışmalar

1- Kurum Dışı Bilgi ve Görüş Talepleri

2000

7 İş Günü

39

Maaş ve Haciz Belgesi İsteği

1- İlgiliden Dilekçe

3

3 İş Günü

40

Taşınır Mal Kayıt-Kontrol

1- Taşınır İşlem Fişi

2- Depo Takibi İçin Taşınır İşlem Çıkış Fişi

3- Envanter (Demirbaş) Yıl Sonu Sayımı

40

7 İş Günü

 

Not: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

Yüksekokul Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

İsim

Erkan ÇELİK

İsim

Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ

Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Unvan

Yüksekokul Müdürü

Adres

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

Adres

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

Tel

0456 233 10 60        Dahili:2904

Tel

0456 233 10 60       Dahili:2901

Faks

0456 233 10 67 

Faks

0456 233 10 67