AD-SOYAD KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SARI Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Murat KIRANŞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ Üye
Öğr. Gör. Sibel ERSOY Üye
Öğr. Gör. Muharrem BALCI Üye
Öğr. Gör. Ahmet Tahir KALKIŞIM Üye
Öğr. Gör. Osman AKÇAY Üye
Öğr. Gör. İsmail Hakkı TUNCEL Üye
Öğr. Gör. Nurgül ŞENTÜRK Üye
Öğr. Gör. Mürsel ORAK Üye
Öğr. Gör. Özgül DEMİRBAĞ Üye