AD-SOYAD KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SARI Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Yener TOP Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat KIRANŞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇ DURMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Demet DEMİR ŞAHİN Üye
Öğr. Gör. Ahmet Tahir KALKIŞIM Üye
Öğr. Gör. Halil İbrahim KARAHANOĞLU Üye
Öğr. Gör. İsmail Hakkı TUNCEL Üye
Öğr. Gör. Kurtuluş DEMİR Üye
Öğr. Gör. Ahmet KAPLAN Üye
Öğr. Gör. Özgül DEMİRBAĞ Üye