Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sarı
Bölüm Başkanı, MÜDÜR YRD.
msari@gumushane.edu.tr 2903, 2918
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Sercan Kayın
Doktor Öğretim Üyesi, MÜDÜR YRD.
sercankayin@gumushane.edu.tr 2902, 2921
Kişisel Sayfa