YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
BÖLÜM BAŞKANI
ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BÖLÜM SEKRETERİ
ÖĞRETİM YARDIMCILARI
ŞEF
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MEMUR
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
TEKNİKER
TEKNİSYEN
MÜDÜR SEKRETERİ
MUHASEBE VE SATINALMA MEMURU (MUTEMET)
YAZI İŞLERİ MEMURU
KALORİFERCİ
HİZMETLİ